Corporate Governance

Comitetul de conducere

 

Structura de guvernanță a maib se bazează pe cele mai bune practici și este construită în așa fel încât să protejeze interesele acționarilor minoritari

Consiliul băncii include trei membri independenți, pentru a asigura protecția acționarilor minoritari.

Comitetele de risc, audit și remunerare raportează direct Consiliului.

BERD, un acționar de lungă durată, este dedicat promovării unei guvernanțe corporative bune în țările în care investește

BERD a efectuat o evaluare a guvernanței în Moldova și activ promovează aderarea la practici corporative adecvate.

Maib a luat în considerare ghidul IFI pentru guvernanța corporativă în crearea propriilor structuri de supervizare.

Nomination and Remuneration Committee
 • Nominates and evaluates candidates to the Supervisory Board and Management Board as well as to key holding positions
 • Advises the Supervisory Board on the compensation system for the Supervisory and the Management Boards
 • Supervises and evaluates the overall implementation of the remuneration Policy and the remuneration practices in the Bank
 • Suggest to the AGM the remuneration principles/system and the expenses budget for the Supervisory Board
Shareholders (Annual General Meeting)

Supreme governing body

 • Elects Supervisory Board members
 • Approves chages to the Charter and capital
 • Approves reorganization or any other significant change in the corporate structure
Supervisory board
 • Supervisory board consists of 7 members, o/w three members are independent and two members represent the largest shareholder.
 • Approves the Bank’s Strategy and supervises the activities of the Bank.
 • Appoints the Management Board members.
 • Elects external auditor of the Bank.
 • Creates specialized Committee.
 • Approves “large” exposers and transactions over 10% of the Bank’s assets.
Management Board
 • Appointed by the Supervisory Board
 • Consists of 7 members in total
 • Among them - Chief Risk Officer (CRO)
External Auditor
 • Current Auditor: PwC, 2 years
 • Half-year reviews since 2022
Audit Committee
 • Reports to the Supervisory Board
 • Interacts with the External Auditor
 • The Chairman of the Committee is an independent Supervisory Board member
Risks Committee
 • Supports supervision of the Risk Management, Develops Appropriate Culture in the Bank and Compliance
 • Supports Nomination and Remuneration Committee in evaluation of the remuneration practices applied in the Bank